sdan_fr_du_hjlp_58883678_1920x600

Sådan får du høretekniske hjælpemidler

Har du nedsat hørelse, kan du have stor gavn af at anvende hørehjælpemidler. Her kan du læse om, hvordan du får et høreteknisk hjælpemiddel.

sdan_fr_du_hjlp_tryghed_122847533_960x500

Høretekniske hjælpemidler giver tryghed

Mange høretekniske hjælpemidler kan anvendes sammen med og uden høreapparat.

Har du høreapparat, kan der alligevel være situationer, hvor du er udfordret af dit høretab og har brug for supplerende hørehjælpemidler.

Har du ikke høreapparat, har vi stadig mange løsninger til gavn for dig. Høretekniske hjælpemidler giver dig tryghed i dagligdagen og giver dig bl.a. besked om vigtige alarm- og ringesignaler i hjemmet eller på arbejdspladsen.

sdan_fr_du_hjlp_132944599_960x500

Offentligt bevilget hørehjælpemiddel

Hørehjælpemidler kan bevilges af kommunen.

Du har mulighed for at kontakte dit lokale kommunikationscenter, hvor du kan få råd og vejledning om hørehjælpemidler. Du kan også afprøve dem samt få hjælp til at søge din kommune om bevilling af hørehjælpemidler. De afholder ligeledes kurser, der kan hjælpe dig i din kommunikation som hørehæmmet.

Du behøver ikke en henvisning fra egen læge for at få en tid på kommunikationscentret. Du skal selv bestille tid. 

Find dit kommunikationscenter

sdan_fr_du_hjlp_privat_kb_231346776_960x500

Privat køb af hørehjælpemiddel

Du har også mulighed for selv at købe et hørehjælpemiddel. I så fald skal du selv betale, og det er ikke muligt at få offentligt tilskud. Mange af Phonic Ears hørehjælpemidler kan købes hos vores private forhandlere og i vores webshop - bl.a. diverse tv-løsninger,
forstærkertelefoner, vækkesystemer mv. 

Find din nærmeste forhandler

Gå til webshoppen