Privatlivspolitik

1. INTRODUKTION 

Hos Phonic Ear A/S respekterer og beskytter vi vores brugeres privatliv, og vi føler os forpligtet til at være så gennemsigtige som muligt med hensyn til brugen af dine persondata.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi indsamler og bruger dine persondata. I denne privatlivspolitik betyder "vi", "os" og "vores" Phonic Ear A/S.

Vi vil muligvis ændre denne privatlivspolitik fra tid til anden, så du bedes tjekke jævnligt, når du bruger vores tjenester, for at sikre, at du har set den allerseneste version.


2. HVEM VI ER 

Dette website ejes og køres af Phonic Ear, og Phonic Ear er den dataansvarlige for de persondata, der indsamles gennem websitet og på anden måde.

Hvis du har spørgsmål om denne Privatlivspolitik, eller du kunne tænke dig at udøve dine rettigheder, kan du kontakte os ved at bruge kontaktpunkterne nedenfor.

Phonic Ear A/S 
Kongebakken 9 
2765 Smørum 
Tlf.:4445 2530
E-mail: privacy@demant.com

3. PERSONDATA, SOM VI INDSAMLER OG BRUGER 

Vi indsamler dine persondata:

 • Når du benytter dig af vores websiteformular, køber tilbehør fra os over vores webshop for tilbehør, lader dig registrere til en konto på vores website (kun for professionelle), anmoder om markedsføringsmateriale eller tilmelder dig vores nyhedsbrev.
 • Når du besøger vores website, og der placeres cookies på din computer. Læs vores cookiepolitik for yderligere information.
 • Når du sender os en e-mail, ringer eller skriver til os, besøger vores afdelinger eller opgiver information til os på nogen anden måde, f.eks. hvis du kommunikerer med os via sociale medier som LinkedIn. 

Vi behandler følgende typer persondata:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, og hvis du foretager et køb hos os, kredit- eller kontantkortoplysninger. 
 • Oplysninger, som du opgiver til os, når du kommunikerer med os, uanset om det er pr. e-mail, post, telefon, ansigt til ansigt eller over vores website som f.eks. kommentarer eller forespørgsler om produkterne og de tjenester, vi tilbyder. Vi vil gøre vores bedste for at sikre, at de persondata, vi behandler om dig, er korrekte. Vi vil ligeledes sørge for at opdatere dine persondata kontinuerligt. Da vores tjenester afhænger af dine korrekte og opdaterede persondata, beder vi dig informere os, hvis der sker relevante forandringer med hensyn til dine persondata. Du kan bruge vores kontaktinformation ovenfor til at informere os om evt. ændringer.

4. GRUNDEN TIL, AT VI INDSAMLER DINE PERSONDATA, OG VORES JURIDISKE BAGGRUND FOR AT GØRE DET

Vi bruger dine persondata til følgende formål:

 • Til at behandle og svare på anmodninger, indkomne forespørgsler og eventuelle klager fra dig i overensstemmelse med vores legitime interesse i at levere en lydhør service til vores kunder.
 • Til at levere tjenester og produkter, som du har anmodet om og/eller købt og til at kommunikere med dig om sådanne tjenester og/eller produkter. Vi gør dette efter behov med henblik på at opfylde en kontrakt med dig og i overensstemmelse med vores legitime interesse i at køre en forretning, der tilbyder produkter og tjenester med relation til høreomsorg.
 • Til at opdatere vores optegnelser og til revisionsformål i overensstemmelse med vores legitime interesse i at gøre dette og/eller, som det er krævet ifølge loven.
 • Til at forhindre eller detektere bedrageri og til at oprette, udøve eller forsvare retskrav i overensstemmelse med vores legitime interesse i at gøre dette.
  Hvor det er et lovkrav, eller hvor det er i vores legitime interesse at gøre dette for at opfylde krav fra politiet og tilsynsmyndighederne.
 • Til at analysere tendenser og profiler til vores legitime interesse i at søge at udvikle, ændre, tilpasse og forbedre vores tjenester og kommunikation til fordel for vores kunder.
 • Til at udføre kundetilfredshedsundersøgelser til brug for vores legitime interesse i at søge at udvikle, ændre, tilpasse og forbedre vores tjenester og kommunikation til fordel for vores kunder.
 • Til at anbefale produkter og tjenester, som vi mener, at du ville være interesseret i. Vi gør dette i overensstemmelse med vores legitime interesse i at sende e-mail markedsføring til vores kunder, kun med dit udtrykkelige samtykke.


5. SÅDAN DELER VI DINE PERSONDATA 

Vi vil hverken udleje, sælge eller på anden måde dele eller videregive dine persondata undtaget som beskrevet heri eller på anden måde angivet på det tidspunkt, hvor dataene indsamles.

Vi vil evt. dele dine persondata med tilknyttede virksomheder inden for Demant med henblik på at levere, forbedre og udvikle vores produkter og tjenester. Se organisationsoversigten i vores seneste årsberetning for at se, hvilke virksomheder, der er en del af Demant. Du kan finde vores seneste årsberetning på www.demant.com.

Vi vil muligvis dele dine persondata med vores serviceudbydere til opgaver så som:

 • hjælp med administrering eller problemløsning på vores website
 • hjælp med levering eller udformning af vores produkter eller med vores forretningsadministration
 • hjælp med vores markedsføringskampagner
 • betjening af vores callcentre
 • levering af elektroniske eller fysiske opbevaringstjenester eller -systemer til os.

Vi vil kun dele dine oplysninger under disse omstændigheder, hvis det er nødvendigt for, at vores serviceudbydere kan udføre den givne service for os. Disse serviceudbydere har ikke tilladelse til at opbevare eller bruge dine persondata til andre formål af nogen art, og de vil altid være forpligtet til at behandle dine persondata sikkert og fortroligt.

Vi vil muligvis videregive dine persondata til udvalgte tredjeparter som f.eks. retshåndhævende myndigheder, tilsynsmyndigheder og vores professionelle rådgivere, hvis vi er forpligtet til at gøre det for at opfylde evt. juridiske krav, eller hvis det er i vores legitime interesse, eller for at kunne håndhæve eller anvende vores websites brugsbetingelser eller andre tilknyttede kontrakter med dig eller din virksomhed.

6. OVERFØRSEL AF DATA TIL TREDJELANDE 

Med henblik på at kunne levere vores produkter og tjenester til dig vil vi muligvis dele dine persondata med tilknyttede virksomheder i Demant med sæde udenfor EU/EØS.

Hvis vi behandler dine persondata udenfor EU/EØS, vil vi implementere hensigtsmæssige, tekniske og organisatoriske forholdsregler på en sådan måde, at behandling vil opfylde kravene i de relevante databeskyttelseslove og bl.a. sikre beskyttelse af dataemnets rettigheder. Overførsel af persondata er baseret på Europa-Kommissionens standard kontraktbestemmelser, som Europa-Kommissionen mener giver tilstrækkelig garanti for beskyttelse af privatlivets fred, grundlæggende rettigheder og friheder så vel som for udøvelse af de tilknyttede rettigheder.


7. HVOR LÆNGE BEHOLDER VI DINE PERSONDATA 

Vi beholder dine persondata så længe, som vi behøver af legitime, juridiske og forretningsmæssige grunde bl.a. for at overholde evt. lovmæssige forpligtelser. Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige med hensyn til det formål, som dine persondata blev indsamlet, behandlet og opbevaret til. Vi opbevarer persondata, som vi er forpligtet til at gemme i henhold til lovgivningen.

Hvis du ønsker mere detaljeret information om vores fastholdelsespolitik, bedes du kontakte os ved at bruge kontaktpunkterne ovenfor.

8. SIKKERHED 

Vi har indført relevante tekniske og organisatoriske forholdsregler til beskyttelse af dine persondata mod utilsigtet tab eller rettelser, mod uautoriseret afsløring og mod uautoriserede personers adgang til dine persondata.

Hvis der opstår et sikkerhedsbrud, vil vi informere dig så hurtigt som muligt, hvis bruddet kan medføre stor risiko for dine rettigheder f.eks. identitetstyveri, diskrimination af dig, tab af dit gode navn og rygte eller anden betydelig forlegenhed.


9. DINE PERSONDATA-RETTIGHEDER 

Du har ret til når som helst at anmode om oplysninger om de persondata, vi behandler om dig, hvor dataene hentes fra, og hvad vi bruger dem til. Du har ligeledes ret til at vide, hvor længe vi gemmer dine persondata, og hvem vi deler dine data med. Hvis du beder derom, kan vi give dig oplysninger (og en kopi) af de persondata, vi har om dig. Din adgang kan blive begrænset for at sikre andre personers databeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du har muligvis også ret til dataportabilitet. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er forkerte eller ufuldstændige, har du ret til at bede om at få dem rettet. Du bedes kontakte os, og lade os vide, hvilke rettelser vi skal foretage.

I nogle tilfælde er vi forpligtet til at slette dine persondata. Dette kan være tilfældet, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine persondata ikke længere er nødvendige i henhold til det formål, som vi har indsamlet dem til, har du ret til at bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata behandles i modstrid med gældende lov eller andre juridiske forpligtelser.

Vi vil undersøge, om betingelserne er opfyldt, når du anmoder om at få dine persondata rettet eller slettet. Hvis betingelserne er opfyldt, vil vi foretage ændringerne eller sletningen så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores brug af dine persondata til markedsføringsformål. Du kan kontakte os på de kontaktpunkter, der er anført øverst i Privatlivspolitikken, hvis du ønsker at indsende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, vil vi garantere afbrydelse af behandling af dine persondata.

10. RET TIL AT INDGIVE EN KLAGE 

Hvis du har et problem med, hvordan vi bruger dine data, bedes du informere os, og vi vil så svare på din forespørgsel, og om nødvendigt tage skridt til at sikre, at vores praksis er i overensstemmelse med vores pligter. Hvis du stadig ikke er tilfreds med den måde, vi bruger dine data på, har du ret til at indgive en klage til den relevante, nationale databeskyttelsesmyndighed. I Danmark er den relevante databeskyttelsesmyndighed Datatilsynet. Du kan kontakte Datatilsynet på tlf. 3319 3200 og e-mail: dt@datatilsynet.dk.

11. BØRNS PRIVATLIV 

Vi leverer løsninger til børn, men dette website er ikke beregnet eller udformet til at indsamle persondata om børn under 13. Vi indsamler ikke forsætligt personlige oplysninger fra personer, som, vi ved, er under 13.

12. TREDJEPARTSWEBSITES 

Dette website kan indeholde links til andre virksomheders og organisationers websites. Denne Privatlivspolitik gælder ikke for sådanne tredjepartssites, og vi foreslår, at du kontakter de tredjepartssites direkte for information om deres dataindsamlings- og distributionspolitikker.

13. ÆNDRINGER TIL PRIVATLIVSPOLITIK

Vi vil muligvis opdatere denne politik fra tid til anden ved at offentliggøre en ny version på vores website. Hvor relevant, muligt og hensigtsmæssigt vil du blive informeret derom pr. e-mail.

Denne privatlivspolitik blev opdateret den 05.10.18.