Privatlivs- og cookiepolitik

Phonic Ear placerer cookies på din computer for at hjælpe os med at gøre dette websted bedre. Se vores cookiepolitik for at få nærmere informationer. Brug af dette websted bekræfter din accept af disse cookies.

Lyd- og læringsmiljø


Et godt lydmiljø er en forudsætning for et godt læringsmiljø i klasseværelset
Elevers læring afhænger i høj grad af, at de kan høre læreren og de øvrige elever i undervisningen. Men undersøgelser viser, at elever ikke opfatter 25 % af det, som læreren og de øvrige elever siger1. De bliver trætte, ukoncentrerede og urolige, og deres udbytte af undervisningen reduceres. Læreren må ofte hæve stemmen og gentage sig, og mange får som følge heraf problemer med stemmen.

En del af forklaringen skal findes i de akustiske forhold i klasseværelset, som er en stor udfordring for lærere og elever. De konkurrerer således dagligt med forhold som afstand, baggrundsstøj og efterklang.

1 Crandell & Smaldino ”Classroom Acoustics for Chrildren With Normal Hearing and With Hearing Impairment” Language, Speech, and Hearing Services in Schools 31 (2000)
  Alle kan høre, hvad der bliver sagt, og ingen sidder og laver noget andet, fordi de alligevel ikke kan høre noget.

Lærer Susan Skauenborg
Ørestad Friskole, København S